KARIN

Idź do spisu treści

Menu główne

Na czym polega system?

System sprzedaży "bezpłatne zatowarowanie"


System sprzedaży
„Bezpłatne zatowarowanie” polega na tym, iż firma Karin dostarcza sklepowi detalicznemu szafkę wystawienniczą wraz z artykułami piśmienniczymi o wartości 811,33 zł brutto bezpłatnie.

Sklep detaliczny jest zobowiązany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące przesłać do firmy KARIN spis ilości posiadanych produktów.
Na podstawie zadeklarowanych przez sklep detaliczny ilości produktów firma KARIN uzupełni za pośrednictwem firmy kurierskiej produkty w ilościach takich, aby sklep detaliczny posiadał ponownie komplet artykułów składających się na bezpłatną szafkę wystawienniczą.

Wraz z produktami firma KARIN przesyła sklepowi detalicznemu fakturę VAT na uzupełnione artykuły płatną w przeciągu 7 dni od daty wysłania uzupełnienia.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego